Plaatsing

  • Plaatsing van Prefab Hoogspanningscabines

De plaatsing van prefab hoogspanningscabines kunt u geheel in eigen beheer uitvoeren, of indien gewenst kan MA.be u bij de plaatsing assisteren.

Installatie Prefab Hoogspanningskelder

Installatie Prefab Hoogspanningskelder

Ma.be kan voor de volledige plaatsing zorgen. Heeft u problemen met het uitgraven, of het plaatsen van aardingen, het leveren van stablisatie grond of het transport en kraanwerk? Wij kunnen u hiervoor een totaalpakket aanbieden :

De uitgegraven grond blijft ter plaatse. In de meeste gevallen wordt het geheel, betonnen prefab cabine met (eventueel) een prefab kelder, geplaatst met een vrachtwagen/kraan combinatie. Om deze plaatsing te kunnen uitvoeren, moet de vrachtwagen/kraan combinatie dicht genoeg bij de fundering kunnen. De maximale afstand tot de fundering mag niet meer dan drie meter bedragen. Mobiele kranen zijn over het algemeen dus slechts in zeer beperkte mate noodzakelijk.